Jak zatrudnić pierwszego pracownika?

Jak zatrudnić pierwszego pracownika?

Jesteś zapracowanym fachowcem? Może czas trochę odetchnąć i przenieść część pracy na zaufanego pracownika. Wiemy, z czym kojarzy się wzięcie kogoś „na robotę”. Często usłyszymy od fachowca z wieloletnim doświadczeniem „umiesz liczyć licz na siebie”, albo jak sam tego nie zrobię to nikt tego nie zrobi. Skąd to znamy… Z drugiej strony każdy szanujący się specjalista w swojej branży w pewnym momencie powinien znaleźć nie tylko przysłowiowego pomocnika, ale ucznia, któremu przekaże bezcenny fach wypracowany przez lata ciężkiej pracy. Taki pracownik może okazać się nieoceniony i dać nową motywację, czego z całego serca życzymy naszym fachowcom.
Natomiast warto też pragmatycznie spojrzeć na rzeczywistość. Znalezienie dobrego pracownika może nie być łatwe, tanie i przyjemne. Zdajemy sobie z tego sprawę. I tu przychodzi z pozoru prosta sprawa jaką musimy przedstawić nowemu adeptowi sztuki, a mianowicie zbiór zasad współpracy jasno przestawiony słownie, a także na piśmie-w postaci umowy. Takie podejście z góry ułatwi nam współpracę, a obowiązująca umowa będzie obustronna.

To teraz jak to jest z tymi umowami…Jeżeli chcemy zatrudnić pracownika musimy zastanowić się nad formą umowy – najczęściej jest to umowa o pracę lub umowa cywilnoprawna np. umowa zlecenie. Obie posiadają cechy charakterystyczne, które należy uwzględnić przy podjęciu decyzji. Pierwsza z nich to tzw. „umowa zlecenie”. Przy takiej umowie zleceniobiorca, czyli np. nasz „pomocnik” zobowiązuje się do wykonania konkretnej czynności zleconej przez zleceniodawcę. Pamiętajmy tylko, że taki typ umowy wymaga konkretnej informacji od nas co ma być wykonanie. W przypadku tego rodzaju umowy istotne jest zachowanie starannego działania zleceniobiorcy, by osiągnąć ten cel. Ponadto dominuje tutaj samodzielność w kształtowaniu sposobu, miejsca i czasu wykonania zlecenia przez zleceniobiorcę. Warto też wziąć pod uwagę, że „zatrudnionemu” nie przysługują przywileje pracownicze np.: prawo do urlopu wypoczynkowego, czy też okres trwania takiej umowy nie wlicza się do stażu pracy. Druga opcja to dobrze znana umowa o pracę. Myślimy o niej tylko wtedy gdy nasz pracownik będzie miał np. stałe miejsce pracy, określone ramy czasowe, podporządkowanie organizacyjne, wykonywanie obowiązków osobiście oraz ciągłość świadczenia. Zatrudniając pracownika na podstawie umowy o pracę należy spełnić kilka formalności. Jakie? Po pierwsze przed zatrudnieniem należy pracownika wysłać na badania lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku pracy. Takie badania przeprowadza się na podstawie skierowania wydanego przez pracodawcę i na jego koszt. Jeżeli pracownik ma już orzeczenie lekarskie możemy podpisać umowę o pracę, która zawsze powinna być zawarta na piśmie. Może być to umowa:

  • na okres próbny - zawarta maksymalnie na 3 miesiące;
  • na czas określony - maksymalna nie może przekraczać 33 miesięcy, a łączna liczba umów nie może przekraczać trzech;
  • na czas nieokreślony - zazwyczaj pierwszą umowę podpisuje się na okres próbny.

Umowa o pracę powinna zawierać rodzaj pracy, czyli stanowisko, miejsce wykonywania, wynagrodzenie (gdzie minimalne wynagrodzenie za pracę w pełnym wymiarze czasu pracy w 2021 roku wynosi 2800 zł brutto, a od 2022 r. wyniesie 3010 zł brutto), wymiar czasu np. pełny etat, termin rozpoczęcia, który nie musi pokrywać się z datą zawarcia umowy. Warto też od razu (chociaż mamy na to 7 dni od zawarcia umowy) poinformować pracownika na piśmie m.in. o obowiązującej dobowej i tygodniowej normie czasu pracy, częstotliwości wypłaty wynagrodzenia za pracę, urlopie wypoczynkowym, długości okresu wypowiedzenia umowy, porze nocnej itp. Po podpisaniu umowy, a przed przystąpieniem do pracy pracownik musi odbyć szkolenie z zakresu BHP, które powinno składać się z instruktażu ogólnego i stanowiskowego. Kolejnym obowiązkiem jest zgłoszenie osoby zatrudnionej zarówno na umowę o pracę jak i na umowę zlecenie do ZUS w terminie 7 dni od daty zatrudnienia. Zgłoszenia tego dokonujemy na formularzu – ZUS ZUA. Jak widzimy na początku jest sporo formalności, które mamy nadzieję zostały trochę objaśnione. Jeżeli któraś z form umowy nie przeraziła Cię jednocześnie myślisz, że już czas na rozwinięcie skrzydeł to pamiętaj, że przychodzimy z pomocą. Nie musisz szukać pracownika na innych portalach opłacając dodatkowe ogłoszenie.  W zakładce „moje dane” każdy fachowiec może dodać bezpłatnie opcję „poszukuje pracownika”. Genialne w swojej prostocie rozwiązanie pozwala Ci ogłosić swoje usługi z funkcją wystawienia oferty pracy. Portal mam fach.info odwiedza wielu różnych klientów, również osoby poszukujące pracy i Ciebie jako zaufanego fachowca i jednocześnie pracodawcy.

Jeżeli jesteś poszukującym pracy poniżej pokazujemy w jaki sposób sprawdzić aktualne oferty pracy wystawione przez naszych fachowców poszukujących pracowników.